üniversite enstitü tez kurallarına göre düzenleme yapılır ve tez şablonu hazırlanır
kitap yazımı, kitap düzenlemesi, ve Tez şablonu hazırlanır.